Menu

iHELP prvi posredeovalec, reševalec, junak

iHELP PRVI POSREDOVALEC

iHELP prvi posredovalec "reševalec" je posameznik, ki ima željo prostovoljno pomagati sočloveku v stiski. Je oseba starejša od 14 let.

Kaj želimo doseči:

 • Skrajšati čas do nudenja prve pomoči.
 • Spremeniti zavest ljudi glede nudenja pomoči v stiski.
 • Povečati odzivnost za pomoč družini in sočloveku.
 • Izboljšati splošno znanje prve pomoči.
 • Povečati osveščenost ljudi o boleznih srca in ožilja.
 • Izboljšati prepoznavnost defibrilatorjev in postaviti nove.
Kaj ste po srcu:
Ime in Priimek*:
Email naslov*:
Mobilni telefon*:
Ulica*:
Poštna številka*:
Mesto*:
Izobrazba:
Pridobljeni certifikati
(samo profesionalci):
ALS
EPLS
ILS
ITLS
Opravljeni tečaji
prve pomoči:
Ste pripadnik enote za zaščito in reševanje:
   Da      Ne
Kateri telefon uporabljate:
 
Želim pomagati drugim:  Da      Ne


Srcu prijazni Kodeks: iHELP prvi posredovalec

 • iHELP prvi posredovalec je pripravljen pomagati ljudem katerim je ogroženo življenje - kjerkoli in kadarkoli.
 • iHELP prvi posredovalec pri svojem ravnanju upošteva moralne in etične standarde ter zakone države, v kateri nudi svojo strokovno pomoč ali izvaja druge aktivnosti.
 • Pri reševanju življenj ravna humano in strokovno. Pripravljen se je redno izobraževati in izpopolnjevati na strokovnem področju.
 • iHELP prvi posredovalec s svojim obnašanjem in ravnanjem povečuje prepoznavnost in ugled skupine, kateri pripada.
 • Sodelovanje med iHELP junaki temelji na prijateljstvu, sodelovanju in medsebojnem zaupanju.


Varnost družine in lokalne skupnosti

Večja varnost družine in lokalne skupnsoti